VG-senior   
Velkommen til oss!
Terje Vidar Torger Sidsel Kirsten Rolf

VG-senior er en forening for folk som er gått av med pensjon fra VG. Møtedager er vanligvis første onsdag i måneden, unntatt om sommeren og når spesielle arrangementer er lagt til møtedagen.  Informasjon om våre arrangementer og turer kommer også i e-post (mail) eller brev til medlemmene.
  Over ser du det nyvalgte styret (f.v): Vidar, Torger, Sidsel, Ingrid, Kirsten og Rolf.


Skriv passord for adgang til VG-seniors informasjonssider: 
 
VG-seniorer gis passord pr e-post (mail) til VG-senior

Over skal du kunne lese tid for innlogging.
Hvis ikke, må nettleseren settes
til å bruke "JavaScript".
Ellers vil ikke passordet virke.